Menkyo Kaiden Shin Tai Jutsu

Certificado propio de Unryukai.