- taijutsu
- cuchillo
- cuerda
- hanbo. 

. Shin tai ko chu
. Jutai jutsu
. Kincho shinaide ugoku
. Mushin hansha

 

SEMINARIO EN THESALONIKI (GRECIA) NUEVA FECHA 11 y 12 DE NOVIEMBRE

 

programacion bujinkan2017 01programacion bujinkan2017 02 01